Min baggrund

Om Bettina Knudsen

Min baggrund og historie

Jeg hedder Bettina, jeg arbejder med kropsterapi. Første gang jeg mødte kropsterapien var da jeg selv gik ned med stress og skulle finde vejen tilbage til et godt liv.

Det er derfor jeg i dag har valgt at arbejde med at hjælpe andre mennesker tilbage til et liv uden stress, uro, smerter og ubehag.

Jeg er hele tiden nysgerrig på at fornye mig og udvikle mig, så jeg bliver en bedre udgave af mig og en bedre behandler til at hjælpe dig.

Jeg tilbyder lige nu to forskellige behandlinger, kropsterapi og Japansk lifting.

Jeg er opmærksom på hele tiden forny min viden, så jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Certificeret TOTUM Kropsterapeut

Kvalifikationer / Beviser

Totum Kropsterapeut
På Totums kropsterapi uddannelse får du et intensivt læringsforløb med fokus på praktisk læring samt vejledning og netværk efter uddannelsen, så du kommer godt i gang som selvstændig behandler.

Kropsterapi er baseret på anerkendte metoder og ældgammel viden om kroppen. Behandlingsformen, der er udviklet i Danmark, bruges bl.a. til behandling af sygdomme som stress, angst, migræne, kroniske smerter og sportsskader.

Som kropsterapeut arbejder du med en dybere forståelse af den menneskelige psyke og kroppens sprog, og hvordan kroppen og psyken hænger sammen.

Anatomi & Fysiologi
Gennem undervisningen i anatomi & fysiologi opnåede jeg en grundlæggende forståelse for kroppens anatomiske opbygning og den fysiologiske virkemåde og dens funktioner, når den er i balance.

Undervisningen er bygget op på sygeplejeniveau, og du vil efter endt undervisning have et grundigt kendskab til kroppens funktioner.

Fysiurgisk Hotstone massage
I løbet af kurset lærte jeg blandt andet i teknikker til at arbejde effektivt med sten som massageredskab f.eks. hvordan og hvornår, hvilke temperaturer bruges, sikkerheden omkring temperaturer, sanitet og hygiejne, kontraindikationer og behandlingsmetoder.

Grundkursus i Indre barn metoden
Indre barn-metoden er en af de mest effektive behandlingsmetoder til forløsning af de traumer, der er skabt gennem vores opvækst. Det kan f.eks. være de psykiske skader, der kommer af at vokse op i et hjem med alkohol, vold, psykisk sygdom, eller andre omstændigheder, hvor barnet har oplevet fraværende eller krænkende adfærd.

”Børn holder ikke op med at elske deres forældre, når de af forældrene bliver gjort forkerte, de holder op med at elske sig selv”.

Disse ar på sjælen sætter sig dybt og former både vores psyke og vores krops udvikling. De danner vores holdning og afgør for vores livskvalitet.

RAB Godkendelse
RAB betyder registreret alternativ behandler og er et kvalitetsstempel, og din garanti for at jeg som terapeut, lever op til sundhedsstyrelsens strenge krav til uddannelse, faglighed, etik samt krav om løbende videreuddannelse

Patologi / sygdomslære
Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men her er kroppens opbygning og forskellige funktioner forstyrret og således i ubalance. Ligesom i vores undervisning i anatomi & fysiologi inddrages der forskellige undervisningsmetoder.

Vi tager udgangspunkt i en holistisk vinkel og ser på sammenhænge mellem psyke og kroppens biologi. Således får du en rigtig god fornemmelse af sammenhængen mellem følelser og den biokemiske respons. Pensum gennemgås på sygeplejeniveau, og du får således også kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Sundhedspsykologi
Her lærte jeg at håndtere redskaber, som har stor værdi i mit daglige virke, og som sætter mig i stand til at møde dig/ mine klienter på en professionel måde.

Kurset kommer godt omkring kommunikation i form af aktiv lytning og anerkendende kommunikation. Vi gennemgår forsvarsmekanismer og herunder projektions mekanismer. Vi øver transaktioner, og vi ser på det nyeste indenfor spejlneuroner. Der lægges særlig vægt på at gennemskue sammenhængene mellem ånd, sjæl og krop – det der kaldes biologisk psykologi.

Japansk ansigts lifting
I løbet af kurset lærte jeg blandt andet i teknikker til at arbejde med ansigtszoneterapi, Akupressurpunkter, Vævsopstrammende teknikker samt lymfedrænage.

Hold dig opdateret

Følg med på facebook